pijl

Verzorgen via andere partijen

Zonder zorgen bouwen en verbouwen

Bouwen of verbouwen gaat gepaard met veel communicatie, regie en papierwerk en daardoor vaak ook met zorgen en stress. Van Dijk Ontwerp en Engineering helpt u om dat te voorkomen. Als regisseur van uw bouwproject fungeren wij daarom als uw contactpersoon richting alle betrokkenen.

Wij verzorgen onder meer het contact met gemeentes en andere overheden. Dat is noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Wij kennen de weg bij de betreffende afdelingen op het gemeentehuis, het provinciehuis of bij het waterschap en spreken de taal van de betrokken ambtenaren.

bouwkundigtekenaar sven-mieke-fteR0e2BzKo-unsplash

Het kan onder meer gaan om de volgende zaken:

  • Omgevingsvergunning: De omgevingsvergunning is verplicht bij bouw- en verbouwprojecten.
  • Gebruiksmelding: Bij het in gebruik nemen van een nieuw of verbouwd pand is in sommige gevallen een gebruiksmelding nodig. Daarmee kan de gemeente en/of de brandeer de veiligheidcontroleren
  • Sloopmelding: In sommige gevallen dient er bij bouwprojecten een bestaand object gesloopt te worden. Afhankelijk van de omvang van het object, is er een sloopmelding nodig. Regelmatig wordt ook de (niet geheel correcte) term ‘sloopvergunning’ gebruikt. Bij een sloopmelding hoort ook een asbestinventarisatierapport. In veel oudere gebouwen (van vóór 1994) zit de schadelijke stof asbest verwerkt. Bij sloop of verbouwing van deze panden moet vooraf geïnventariseerd worden hoeveel asbest er aanwezig is en waar zich dit bevindt.

 

Het Omgevingsloket

Veel van deze zaken verlopen via het Omgevingsloket (OLO). Dit is de digitale omgeving waarin aanvragen en meldingen gedaan kunnen worden. Van Dijk Ontwerp en Engineering beheert uw OLO-account. Heeft u vragen over zaken die wij voor u kunnen regelen? Neem dan contact op.